150 Çalışan

Profesyonel Ekibimiz Gün Geçtikçe Artmaktadır.

1570 İşyeri

Her İşyeri Bizim İçin Özeldir

31 Şehir

Şubelerimiz ve Sınır İlleri ile Hizmetinizdeyiz

2560 Proje

Projeleriniz Bizimle güvende

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

Amacımız; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle, hem yasal mevzuata uygunluğunuza hem de sizin için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede Öneri OSGB olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.

İş Sağlığı Uzmanlığı Hizmetleri

Öneri OSGB olarak; ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde İngilizce bilen, işyeri hekimliğinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Gerek yurt içinde çalışacak gerekse de yurt dışında çalışacak kişilere işe giriş ve periyodik sağlık muayene ve tetkikleri sağlık merkezlerimizde yürütülmektedir.

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler;  bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması,  sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır.

Ortam Ölçüm Faaliyetleri

Öneri OSGB  bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Bunlardan Bazıları;

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü, Paratoner Topraklama Kontrolü

Kontrol Periyodu: Yılda Bir – Elektrik Ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

Ortam Ölçümleri Ve Kişisel Dozimetik Ölçümler

Periyodik Kontrol Faaliyetleri

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolleri Öneri OSGB olarak bünyemizde yapmaktayız.

İş Hukuku Hizmetleri

Öneri OSGB tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

– İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,

– Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,

– Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,

– Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,

– İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,

Diğer Hizmetler

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

– Çevre Danışmanlık Hizmetleri

– Çevre Görevlisi Hizmeti

– Çevre Mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,

– Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması,

– Atık Minimizasyonu Çalışmalarının Planlanması,

– Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi,

Türkiye’nin Dört Bir Yanındayız…

1
2
3
4
5

Öneri OSGB; İşinizin En Etkili Sigortası…